Vzor pre úpravu članku v časopise G

vzor-g.doc, resp. vzor-g.pdf

Ako jednotne citovať v časopise G ?

podľa noriem ISO 690

Časopis G

Abstrakty