Milí priatelia geometrie a grafiky,

Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku si Vás dovoľuje upozorniť, že aj v roku 2023 bola úspešne zaregistrovaná ako príjemca 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2022.

Poukázaním podielu dane prispejete na finančné zabezpečenie činnosti SSGG, najmä na vydanie slovenského časopisu pre Geometriu a Grafiku časopisu "G"   a ďalšie aktivity spoločnosti ako aj náklady na prevádzku webovej stránky spoločnosti, vedenie bankového účtu a iné.

Dobrovoľníci, nezabudnite nás požiadať o vystavenie potvrdenia o Vašej dobrovoľníckej činnosti, môžete tak poukázať 3%.

Prosime Vás, oslovte v našom mene svojich priateľov a známych.

Naše údaje sú:

Obchodné meno (názov): Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31816304
Sídlo: 812 31 Bratislava, Námestie slobody 17

V mene spoločnosti Vám ďakuje za Vašu finančnú podporu

Výbor Slovenskej spoločnosti pre Geometriu a Grafiku


Bližšie informácie o poukazovaní 2% dane a vzory tlačív nájdete na stránke:

www.rozhodni.sk

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3345