Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku Vás srdečne pozýva navštíviť stránky Slovenského GeoGebra inštitútu,
akreditovaného medzinárodným GeoGebra inštitútom International GeoGebra Institute IGI a zriadeného 15. 10. 2009
pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre Geometriu a Grafiku počas Prvého slovenského GeoGebra workshopu.

Slovenský GeoGebra Inštitút - SGI

Na stránkach Slovenského GeoGebra inštitútu sú k dispozícii:

 • informácie o hlavných úlohách, cieľoch a plánovaných aktivitách SGI
 • zloženie výboru SGI a kontaktné adresy jeho členov
 • základné informácie o softvére GeoGebra a jeho využití pri výučbe matematiky
  a pri príprave ilustračných učebných materiálov a dynamických aplikácií pre prezentáciu matematiky na webe
 • voľne dostupná databáza materiálov pre podporu výučby matematiky
 • informácie o činnosti medzinárodnej siete GeoGebra inštitútov - linky na stránky GeoGebra.org, IGI a GeoGebraWiki
 • informácie o akreditácii a certifikátoch vydávaných SGI
 • Správa z Prvého slovenského GeoGebra workshopu je k dispozícii na domovskej stránke SGI v položke Podujatia v hlavnom menu,
  alebo priamo tu Správa z workshopu.

  Správa z Druhého slovenského GeoGebra workshopu je k dispozícii na domovskej stránke SGI v položke Podujatia v hlavnom menu,
  alebo priamo tu Správa z workshopu.

  Srdečne pozývame všetkých používateľov softvéru GeoGebra na
  Tretí slovenský GeoGebra workshop
  ktorý sa bude konať dňa 20.10.2011 ako sprievodné podujatie 20. medzinárodného sympózia o počítačovej geometrii SCG´2011
  v rekreačnom a školiacom stredisku Stavebnej fakulty STU v Kočovciach.
  Aktuálne informácie o workshope.

  Tešíme sa na Vašu aktívnu spoluprácu.

  Výbor Slovenského GeoGebra inštitútu