ISGG

Medzinárodná spoločnosť pre Geometriu a Grafiku

Poslaním spoločnosti je presadzovať medzinárodnú spoluprácu a stimulovať vedecký výskum a rozvoj metodológie v oblasti geometrie a počítačovej grafiky.
Spoločnosť je nezisková medzinárodná organizácia s registrovanou administratívnou kanceláriou, ktorá je sídlom prezidenta spoločnosti.
Prezidentkou v rokoch 2006 -2008 bola Prof. Emiko Tsutsumi z Otsuma Women´s University v Tokiu, Japonsko.

Od roku 2009 je prezidentom ISGG prof. Ted Branoff z North Carolina State University, USA.