Sídlo Slovenskej spoločnosti pre Geometriu a GrafikuÚSTAV MATEMATIKY A FYZIKY

STROJNÍCKA FAKULTA

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

NÁMESTIE SLOBODY 17

812 31 BRATISLAVA