ZBORNÍK

SLOVENSKO-ČESKEJ KONFERENCIE

O POČÍTAČOVEJ GEOMETRII

2015

Album

PROCEEDINGS OF THE

SLOVAK-CZECH CONFERENCE

ON GEOMETRY AND GRAPHICS

2015

 

Volume 24 - Volume 35

 

Slovak Society for Geometry and Graphics
-
Czech Society for Geometry and Graphics
of the Union of Czech Mathematicians and Physicists


September 2015, Terchová, SR

ISBN 978-80-227-4479-9


Table of Contents


Forewords
9

Plenary talks
 

Bálint Vojtech, Adamko Peter:
Minimization of the Container for Packing of Three Cubes in Dimension 4 . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Čižmár Ján:
Biracionálne korešpondencie; istý špeciálny prípad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25

Stachel Hellmut:
Strophoids - cubic curves with remarkable properties . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41

Weiss Gunter:
Bodenmiller, Gauss, Wallace-Simson and more . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45


Wildberger Norman:
Rational trigonometry as a tool for geometrical calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Contributed talks
 
Bátorová Martina:
On certain invariants of a knot associated with a plane curve singularity . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65

Blažková Eva, ’Šír Zbyněk:
Local Properties of Algebraic Curves Using Rational Puiseux Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73

Červenka František:
GeoGebra ve výuce Deskriptivní a Konstruktivní geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85

Čmelková Viera:
GeoGebra - vybrané funkcie a ich aplikácia vo výučbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89

Dlouhá Dagmar, Hamříková Radka, Doležal Jiří:
Multimediální materiály pro předmět Deskriptivní geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93

Dudzik Piotr:
Analysis of span of roof over the building of rectangle polygon projection . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99

Gemeranová Mária, Chalmovianský Pavel:
Data Approximation Using Lemniscates Adding One Focus Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105

Gergelitsová ’Šárka, Holan Tomáš:
Objevování konstrukcí při dělení úsečky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113

Hašek Roman:
Množiny bodů dané vlastnosti v GeoGebře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119

Holešová Michaela:
Monomial curves as set-theoretic complete intersections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127

Hýrošová Tatiana:
Vizualizácia blossomov v GeoGebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133

Chalmovianský Pavel:
Möbius group and some of its substructures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139

Kmeťová Mária:
Geometry in education and anaglyph as an intermediary of geometric information . . . . . . . . . . .
145

Kolářová Dana:
Gotická rozetová okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153

Kolcun Alexej:
Triangulácia parametrických plôch so zachovaním stupňa diagonálnych kriviek . . . . . . . . . . . . .
155

Koreňová Božena, Hýrošová Tatiana:
Variabilita geometrických tvarov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161

Mihalovič Ladislav:
Technické školky v ƒČR a v SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167

Michálková Kristýna, Bastl Bohumír:
B-spline/NURBS objemové parametrizace Kaplanovy turbíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171

Molnár Emil, Schultz Benedek:
Geodesic lines and spheres, densest(?) geodesic ball packing in the new linear model of Nil geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177

Németh László:
Pascal triangles and pyramid in the hyperbolic space . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
187

Pech Pavel:
Properties of the cubic surface related to Simson-Wallace theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193

Pokorná Barbora, Chalmovianský Pavel:
Avoiding Quadratic Obstacles in the Euclidean Plane Using Cubic Bézier Paths . . . . . . . . . . . . .
205

Polinceusz Piotr:
Tensegrity in parametric modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211

Richtáriková Daniela:
Základné geometrické útvary a ich význam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215

Sroka-Bizo« Monika, Bombik Danuta:
Condition for construction of an image of a line in the degenerated projection . . . . . . . . . . . . . . .
221

Surynková Petra:
Inkrementální konstrukce polygonální síť reprezentující povrch daný mra£nem bod· . . . . . . . . . .
227

Terczy«ska Ewa, Tytkowski Krzysztof:
E-learning  descriptive geometry & engineering graphics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235

Tománek Ľ‰udovít:
Geometrické priestory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241

Tomiczková Světlana:
Pětiúhelníkové dlaždice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247

Vajsáblová Margita:
Konformné zobrazenia bodov elipsoidu a sféry do roviny a ich parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253

Velichová Daniela:
Krivky stuhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261

Zachariáš Svatopluk:
Průmět rovnoběžných řezů na kulové ploše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267

List of Participants. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275


Complete Proceedings (30 Mb)
more
>>