Sídlo Slovenskej spoločnosti pre Geometriu a GrafikuÚSTAV PRÍRODNÝCH, HUMANITNÝCH A SPOLOČENSKÝCH VIED

STROJNÍCKA FAKULTA

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

NÁMESTIE SLOBODY 17

812 31 BRATISLAVA