Výbor Slovenskej spoločnosti pre Geometriu a Grafiku

 

PREDSEDNÍČKA SPOLOČNOSTI

                                              doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

VÝBOR
                                              RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.

                                              RNDr. Dagmar Szarková, PhD.