Prihláška za člena SSGG

 

Práva a povinnosti členov spoločnosti upravujú Stanovy spoločnosti, Článok 3. Členstvo.

Členom spoločnosti sa možno stať vyplnením a odoslaním prihlášky  reg_ssgg.rtf   na adresu ssgg(at)ssgg.sk   a úhradou členského na adresu sídla spoločnosti.
Siedme valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo 23. 10. 2008 v Kočovciach, odhlasovalo výšku členského príspevku.

Individuálne členstvo                                         5,- Euro

Kolektívne členstvo (najmenej 3 osoby)        20,- Euro

viac >> ČLENSTVO


 

Za vašu priazeň a sympatie ku geometrii Vám vopred ďakujeme