SLOVENSKÝ ČASOPIS PRE GEOMETRIU A GRAFIKU

ISSN 1336-524X

ročník 19, 2022, číslo 38 abstrakty

číslo 37 abstrakty

ročník 18, 2021, číslo 36 abstrakty

číslo 35 abstrakty

ročník 17, 2020, číslo 34 abstrakty

číslo 33 abstrakty

ročník 16, 2019, číslo 32 abstrakty

číslo 31 abstrakty

ročník 15, 2018, číslo 30 abstrakty

číslo 29 abstrakty

ročník 14, 2017, číslo 28 abstrakty

číslo 27 abstrakty

ročník 13, 2016, číslo 26 abstrakty

číslo 25 abstrakty

ročník 12, 2015, číslo 24 - abstrakty

číslo 23 - abstrakty

ročník 11, 2014, číslo 22 - abstrakty

číslo 21 - abstrakty

ročník 10, 2013, číslo 20 - abstrakty

číslo 19 - abstrakty

ročník 9, 2012, číslo 18 - abstrakty

číslo 17 - abstrakty

ročník 8, 2011, číslo 16 - abstrakty

číslo 15 - abstrakty

ročník 7, 2010, číslo 14 - abstrakty

číslo 13 - abstrakty

ročník 6, 2009, číslo 12 - abstrakty

číslo 11 - abstrakty

ročník 5, 2008, číslo 10 - abstrakty

číslo 9 - abstrakty

ročník 4, 2007, číslo 8 - abstrakty

číslo 7 - abstrakty

ročník 3, 2006, číslo 6 - abstrakty

číslo 5 - abstrakty

ročník 2, 2005, číslo 4 - abstrakty

číslo 3 - abstrakty

ročník 1, 2004, číslo 2 - abstrakty

číslo 1 - abstrakty