SLOVENSKÝ ČASOPIS PRE GEOMETRIU A GRAFIKU

ISSN 1336-524X

ročník 15, 2018, číslo 30

číslo 29

ročník 14, 2017, číslo 27

číslo 28

ročník 13, 2016, číslo 25

číslo 26

ročník 12, 2015, číslo 23

číslo 24

ročník 11, 2014, číslo 21

číslo 22

ročník 10, 2013, číslo 19

číslo 20

ročník 9, 2012, číslo 17

číslo 18

ročník 8, 2011, číslo 15

číslo 16

ročník 7, 2010, číslo 13

číslo 14

ročník 6, 2009, číslo 11

číslo 12

ročník 5, 2008, číslo 9

číslo 10

ročník 4, 2007, číslo 7

číslo 8

ročník 3, 2006, číslo 5

číslo 6

ročník 2, 2005, číslo 3

číslo 4

ročník 1, 2004, číslo 1

číslo 2